Informace, organizace, produkce

Pořadatel:
Obec Křižany, Křižany 340, 46353 Křižany, tel. 485178061
č. b. ú.: 5827461/0100, var. symbol 9999
Organizace:
Ing. Jan Zitko mobil: 606 629 009,
e-mail: petrazitkova2@seznam.cz
režie, koordinace participujících subjektů, finance
Informace:
Ing. Jan Zitko
Produkce:
Jiří Turek - Direct Media, e-mail: directmedia@volny.cz
smlouvy, zvuk, osvětlení
Spolupořadatelé:

SDH (hasiči) Křižany – občerstvení, mobil WC, práce „na place“
Křižanský Trpaslík o. s. - INFO stánek, Fotovýstava, práce „na place“