Informace, organizace, produkce

Pořadatel:     Obec Křižany, Křižany 340, 46353 Křižany, tel. 485178061
č. b. ú.: 5827461/0100, var. symbol 9999
Organizace:     Ing. Jan Zitko mobil: 606 629 009,
e-mail: petrazitkova2@seznam.cz
režie, koordinace participujících subjektů, finance
Informace:     Ing. Jan Zitko
Produkce:     Jiří Turek - Direct Media, e-mail: directmedia@volny.cz
smlouvy, zvuk, osvětlení
Spolupořadatelé:     SDH (hasiči) Křižany – občerstvení, mobil WC, práce „na place“
Křižanský Trpaslík o.s.- INFO stánek, Fotovýstava, práce „na place“
Second Hand Křižany - módní přehlídka, skákací hrad
MS (myslivci) Křižany – občerstvení
Rolinka – domov koní - jízda na koních pro děti