Financování festivalu

Pořádání Dixielandu v Křižanech stojí přibližně 200 tisíc Kč, a to i přesto, že všichni místní spolupořadatelé pro festival pracují naprosto nezištně.

Obec Křižany každý rok pro festival z rozpočtu uvolňuje 50 tisíc Kč a zbylých 150 tisíc Kč tak musíme poshánět od místních i jiných podnikatelů, nezřídka se ke sponzorování připojí i soukromé osoby. Přístup našich sponzorů je obdivuhodný: i když v době krize to mnozí nemají lehké, a někteří na sponzorování již prostě nemají. Je proto pro nás důležité zahájit spolupráci s dalšími sponzory, aby ztenčující se příliv finančních prostředků stačil náklady festivalu pokrýt.

Víte-li proto o těch, kteří mají náš "festík" rádi a mohli by pomoci, dejte prosím vědět. Děkujeme.

Žádost na dotaci od Libereckého kraje byla podána, avšak výsledek výběrového řízení příslušnou komisí bude znám až koncem srpna.