Termizo, a.s.

Společnost Termizo a.s. provozuje spalovnu komunálního odpadu v Liberci. Spalovna nabízí všem původcům odpadu komunálního (a komunálnímu odpadu podobného) technické a ekonomické podmínky využití vzniklých odpadů. Zařízení splňuje ve vztahu k životnímu prostředí všechny normy ČR a EU a plně vyhovuje moderním evropským trendům v nakládání s odpady.

Spalovna komunálního odpadu byla oceněna titulem Stavba roku 2000.

Společnost Termizo a.s. je držitelem certifikátu, který osvědčuje možnost použití zbytkového produktu po spálení odpadu - směsi popelovin - jako materiálu pro rekultivaci krajiny.

K zabezpečení minimálního vlivu provozu spalovny na životní prostředí byla úspěšně provedena certifikace podle ISO 14 001:2004 (EMS).


Termizo, a. s.

Třída Dr. Milady Horákové 571/56

460 06 Liberec


tel.: +420 482 428 671, +420 482 428 682

fax: +420 482 428 672

e-mail: info@termizo.cz