Sweet & Hot Jazzband

Sweet & Hot Jazzband se hlouběji zabývá interpretací starého jazzu do roku 2003 při kulturním centrum "Gorna" v Lodži. U zrodu tohoto souboru stáli pianista Krzystof Rajpold, hráč na tubu Janusz Dzikowski a banjista Iraneusz Krzeslak.

Sweet & Hot Jazzband je jedinou kapelou se zaměřením na dixieland. Rozpětí věku hudebníků v souboru je opravdu široké, mezi 34 až 70 roky. Přes velké rozdíly věku si ale skvěle rozumí.

Kapela se ve svém repertoáru drží osvědčených standardních skladeb z hluboké a bohaté pokladnice amerického dixielandu a swingu.

Každý z muzikantů brilantně ovládá techniku hry na nástroj a vnáší do hudby kus své individuality.

Sweet & Hot Jazzband pojímá hudbu jako skvělou zábavu a má své věrné posluchače nejen mezi seniory, ale i mezi jejich vnuky.

Soubor vynikajícím způsobem udržuje předválečnou tradici jazzové hudby v Lodži, vystupuje v klubech po celém Polsku. Jsou každoročními účastníky Setkání jazzových tradicionalistů ve Wieluni. V roce 2011 chtějí zahrát na Old Jazz Meeting - Zlota Tarka ve městěIlawa.

V současné době skupina nahrává své první album.


Sweet & Hot Jazzband

Krzystof Rajpold - piano, leader × Maksymilian Jasiak - zpěv × Wladyslaw Cichy - trubka × Piotr Tetera - klarinet × Dariusz Piekara - trombon × Tomasz Lulek - tenorsay × Zbigniew Stysiak - banjo × Pawel Wojda - tuba × Zbigniew Piwonsku - bicí