Gesta a.s. Rynoltice

odborník na problematiku odstraňování odpadů, včetně odpadů nebezpečných

provozovatel vlastních zařízení na odstraňování odpadů a související dopravní techniky

poskytovatel komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství

garant právního způsobu odstraňování odpadu

držitel certifikátu systému řízení podle norem ISO 9001 a ISO 14001

partner řady firem a institucí v environmentální oblasti

nositel vývoje nových technologií na zpracování a recyklaci odpadů