Evergreen Dixieland Band

Evergreen Dixieland Band je pokračovatelem tradic novopacké jazzové hudby. Ti dříve narození se pamatují na poválečný Alcor a na pozdější Metronom. V tomto období éry populární hudby hrály prim velké orchestry - vzorem byl ten nejznámější, Orchestr Karla Vlacha. Podobně tomu bylo i v Nové Pace.

V roce 1960 se osamostatnili mladí muzikanti, kteří se vrátili z vojenské základní služby a založili "Novopacký Dixieland". Orchestr začal vystupovat na pravitelných nedělních "čajích" v hotelu Centrál. Toto účinkování však bylo bohužel brzo zrušeno v duchu tehdejších idejí "Hudba ze západu není vhodná pro výchovu socialistického člověka, ale pouze pro pobavení a výstřelky chuligánů". Proto tito hudebníci založili novou skupinu, kterou nazvali "Synchron" a dixieland hráli pouze jako doplňkový žánr. Tento velký taneční orchestr si v krátké době získal u posluchačů velkou popularitu a oblibu.

Vzorem pro Synchron byl orchestr Gustava Broma a zásluhou "Novopačáka", jazzového publicisty Antonína Truhláře se sám tento slavný kapelník zúčastnil i některých zkoušek.

Z ekonomických důvodů se však časem soubor přeorientoval na komerční hudbu. Proto byl v roce 1967 orchestr zmenšen, v tomto novém obsazení trvala jeho éra 19 let.

V roce 1986, u příležitosti šedesátin Antonína Truhláře, došlo při jízdě městem na valníku s hrající skupinou hudebníků k náhodnému založení Evergreen Dixieland Bandu. Antonín Truhlář, který měl kontakty s jazzmany ze zahraničí, poskytoval orchestru desky a magnetofonové pásky, z těchto materiálů bylo možné upravit aranžmá pro Evergreen Dixieland Band. Orchestr se dostal v dalších letech do povědomí nejen milovníků swingové hudby v Nové Pace, ale daleko za hranicemi města, dokonce i republiky. Hostoval v Žitavě, Aschaffenburgu, jeho hudbu znají v Praze, v Semilech, V rychnově, ve Slaném, Špindlerově Mlýně, v Jablonci, Hořicích, v Lázních Bělohrad a dalších městech. Souboru se v roce 2009 konečně podařilo dosáhnout mety z nejvyšších, aby stanuli na slavném pódiu v Křižanech.


Evergreen Dixieland Band

Ladislav Dvorský - kapelník, saxofony × Václav Novák - trubka × Jiří Kytler - trombon, zpěv × Vítězslav Vagenknecht - banjo × Jan Braun - piano × Ing. Jaroslav Fejfar - kontrabas × Zdeněk Kavan ml. - bicí, zpěv